Letecká škola FlyGyro

Vírníky: podmínky výcviku

čím létáme | instruktoři | podmínky výcviku

Základní výcvik pilota ULV

Podmínky pro zahájení výcviku:

 • Žák může být zařazen do výcviku v 15ti letech, průkaz pilota mu může být vydán v 16ti letech. U osob mladších 18 let se vyžaduje písemný souhlas obou rodičů nebo zákonných zástupců. Samostatné lety mohou být prováděny po dosažení věku 16ti let.
 • Podmínkou zahájení praktické části je platný lékařský posudek o zdravotní způsobilosti. (seznam leteckých lékařů)
 • Před zahájením praktického výcviku musí být žák seznámen s ULV minimálně v tomto rozsahu:
  1. technický popis
  2. letová příručka
  3. obsluha a údržba
  4. předletová prohlídka
  5. palubní nácvik
  6. důležité úkony
  7. nouzové postupy

Průběh pilotního výcviku - teorie

Teoretická příprava je základem bezpečného létání. Nebojte se počtu hodin „prosezených“ v učebně. Vaši instruktoři jsou sami aktivními piloty a naučí Vás především získané teoretické znalosti využívat v praxi.

PředmětyPřed praktickým výcvikemCelkový rozsah
Aerodynamika a mechanika letu6 hod.8 hod.
Letecké předpisy, postupy ULV6 hod.8 hod.
Letecká navigace2 hod.6 hod.
Meteorologie2 hod.6 hod.
Stavba a konstrukce ULV2 hod.8 hod.
Motory, vrtule, přístroje2 hod.6 hod.
Spojovací předpis1 hod.3 hod.
Celkem21 hod.45 hod.

Průběh pilotního výcviku - praxe

Výcvik ULV probíhá na letišti v Erpužicích a v rámci povinného nácviku i na okolních letištích. Provoz za příznivého počasí celoročně.
Osnova praktického létání obsahuje celkem 127 letů a 20 hodin.

POZOR! Počty letů a hodin ve výcvikové osnově jsou minimální. O skutečném počtu letů rozhodne instruktor na základě zvládnutí požadovaných návyků a dovedností žákem.

Instruktor povoluje postup žáka na další cvičení dle osnovy pouze tehdy, pokud žák zvládá předchozí cvičení. Žák může nalétat během jednoho letového dne max. 4 hodiny.

Závěr kurzu

Pokud žák splní celou základní výcvikovou osnovu je instruktorem přihlášen ke složení závěrečných zkoušek pilota ULV. O vydání pilotního průkazu rozhodne na základě výsledků teoretické a praktické zkoušky pověřený inspektor LAA ČR.

Jak pokračovat po výcviku?

Po získání pilotního průkazu je důležité se i nadále pilotně rozvíjet a udržovat ve formě. S výběrem vhodného stroje pro Vás rádi poradíme, případně zprostředkujeme předvedení různých typů vírníků výrobce Autogyro. Samozřejmě je také možné si v naší škole vírník zapůjčit a to jak jednorázově, tak formou hodinových bloků i na více dní.

Stále váháte? Odrazují Vás od pilotního výcviku kamarádi, známí, nebo rodinní příslušníci? Rádi ukážeme Vám i jim jak létání vidíme my. Věříme, že po absolvování ukázkového předváděcího letu této naší vášni také zcela propadnete.

Rozšířený výcvik pro piloty ULV

Další rozšířený výcvik, který provádíme na ultralehkém vírníku v rámci zdokonalení vašeho létání.

Řízené lety VFR

Abyste se zbavili pocitu strachu a nejistoty z prostorů vyznačených v letecké mapě, abyste nemuseli plánovat mnohdy delší a komplikovanější trasu mimo tyto prostory, naučíme vás komunikovat s příslušnými stanovišti a ukážeme Vám, jak si plánovat a zvládat lety řízenými prostory.

Požadavky pro zařazení do výcviku:

 1. platný průkaz pilota (nebo žáka po odlétání výcvikové osnovy)
 2. platná zdravotní prohlídka
 3. platný průkaz radiotelefonisty letecké pohyblivé služby

Teoretická příprava v minimálním rozsahu 4 hodiny:

 1. podávání a ukončení letového plánu
 2. práce s AIP, NOTAM a mapami
 3. schopnost pilota získávat informace pro let v řízeném prostoru
 4. nácvik radiokorespondence pro let v řízeném prostoru
 5. postupy pro nastavení výškoměru
 6. vstup a opuštění CTR

Výcviková osnova pilota pro řízené lety VFR obnáší celkem 5 letů v celkové délce min. 4 hodiny. V případě zájmu je samozřejmě možné absolvovat celý výcvik na Vašem letadle.

Kondiční létání

Pokud jste měli delší přestávku v létání, nebo se prostě jen cítíte z nějakého důvodu nejistě, nabízíme absolvování individuálních „kondičních“ letů se zkušeným instruktorem. Dle vašich potřeb s Vámi instruktor teoreticky i prakticky probere vše co vás zajímá a co si potřebujete vyzkoušet, osvojit. Samozřejmě nabízíme tuto možnost také na Vašem vírníku.

Přidat stránku