Letecká škola FlyGyro

Motorová rogala: podmínky výcviku

čím létáme | instruktoři | podmínky výcviku | ceník

Podmínky pro zahájení výcviku:

  1. dovršení věku 15-ti let, u osob mladších 18-ti let je nutný písemný souhlas obou rodičů,nebo zákonných zástupců
  2. lékařskou prohlídku od určeného leteckého lékaře
  3. fyzická zdatnost

Průběh pilotního výcviku - teorie

Před zahájením praktického výcviku musí každý žák absolvovat teoretickou výuku v rozsahu 42 hodin danou výcvikovou osnovou UL-3-MZK předepsanou LAA ČR. Teoretická příprava je první částí výcviku pilota.

PředmětyPřed praktickým výcvikemCelkový rozsah
Aerodynamika a mechanika letu4 hod.8 hod.
Povozní postupy a pravidla létání4 hod.8 hod.
Letecká navigace2 hod.6 hod.
Meteorologie2 hod.6 hod.
Stavba a konstrukce MZK2 hod.8 hod.
Motory, vrtule, přístroje2 hod.6 hod.
Celkem16 hod.42 hod.

Průběh pilotního výcviku - praxe

Před zahájením praktického výcviku seznámíme žáka důkladně s motorovým kluzákem na němž bude výcvik probíhat a s provozním řádem letištní plochy. Po lekci strávené v rogale "na suchu", určené k získání povědomí o ovládacích prvcích a rozložení přístrojů, se s Vámi instruktor vydá na první seznamovací let. Během tohoto prvního letu si vyzkoušíte prostorovou orientaci a instruktor Vám předvede řízení - ovládání rogala v trojrozměrném prostoru. Praktický výcvik zahrnuje 90 startů a 15 hodin.

POZOR! Počty letů a hodin ve výcvikové osnově jsou minimální. O skutečném počtu letů rozhodne instruktor na základě zvládnutí požadovaných návyků a dovedností žákem.

Závěr kurzu

Pokud žák splní celou základní výcvikovou osnovu je instruktorem přihlášen ke složení závěrečných zkoušek pilota MZK. O vydání pilotního průkazu rozhodne na základě výsledků teoretické a praktické zkoušky pověřený inspektor LAA ČR.

Při výcviku klademe důraz na bezpečnost. V naší letecké škole provozujeme tři spolehlivá dvousedadlová motorová rogala, která jsou vybavena bezpečnostním záchranným raketovým systémem, GPS a motory Rotax. Držitelům platné pilotní licence půjčujeme naše motorová rogala pro vlastní výlety. Létáme především pro zábavu a radost.

Jak pokračovat po výcviku?

Po získání pilotního průkazu je důležité se i nadále pilotně rozvíjet a udržovat ve formě. S výběrem vhodného motorového rogala pro Vás rádi poradíme, případně zprostředkujeme předvedení strojů o které projevíte vážný zájem.. Samozřejmě je také možné si v naší škole motorové rogalo zapůjčit a to jak jednorázově, tak formou hodinových bloků i na více dní.

Nejste 100% přesvědčeni, zda létání na rogale je to pravé pro Vás? Chtěli byste létat a nemůžete se rozhodnout mezi svobodou na rogale, pohodlím v ultralehkém letadle, nebo komfortem vírníku? Domluvte si ukázkový předváděcí let na jakémkoliv z našich strojů. Zkušený instruktor vás provede všemi fázemi letu a rád zodpoví případné dotazy.

Přidat stránku